UA-44443521-1
Find Us in Facebook
Notices for Passport Collection
Recruitment Documents Attestation for Cyprus
Document Attestation
Labour recruitment Documents
Citizen’s Charter
Consular services
Embassy holidays
Honorary Consuls of Nepal
Labour Rights in Israel
Notices and Press Releases
NRN link
Public holidays
Services (सेवाहरु)
Trade and Investment Opportunities
Visa information
Upcoming Events
Feedback\Suggestions
 


राजदूतावासबाट प्रदान गरिने कन्सुलर लगायतका सेवा सम्बन्धी जानकारी तथा आवश्यक कागजात र प्रक्रिया सम्बन्धमा दूतावासको वेवसाइटको होमपेजमा गई Services (सेवाहरु) भन्ने खण्डमा हेर्नुहोला ।


कन्सुलर सम्बन्धी आवेदन फाराम डाउनलोड गर्नुहोस Download consular service application form